Мениджър ЧР

Здравословни работни места за всички възрасти

Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които са представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.

Кликнете на 'прочетете', за да влезете в дадена тема или на ´+´, за да научите повече за обсъжданите въпроси по всяка отделна тема:

 • 1
  Остаряване и труд
  • Защо остаряването на работната сила има отношение към управлението на ЧР?
  • Какво е необходимо да знаем за остаряването 
  -
  +
 • 2
  Здравословни работни места за всички възрасти
  • Какво означава  управление на възрастта?
  • Набиране на персонал, развитие на кариерата и пренасочване
  • Трансфер на знания, обучение и учене през целия живот 
  • Практики на гъвкаво работно време
  • Излизане от заетост и преход към пенсиониране
  -
  +
 • 3
  Промоция на здравето на работните места
  • Какво представлява промоцията  на здравето на работното място?
  • Ползи от промоцията на здравето на  работните места  
  • Фактори за успех на промоцията на здравето на работното място
  -
  +
 • 4
  • Защо е важно да се  търсят решения за  връщане на работа?
  • Ефективни политики за връщане на работа
  -
  +
Theme
Close tour
Е-наръчникът е базиран на четири теми. Кликнете на ‘+’ , за да научите повече за въпросите, разглеждани във всяка една тема; кликнете на ‘прочетете’, за да влезете в дадена тема.
Ако искате да превключвате отделните профили, кликнете на падащото меню в горния десен ъгъл. Тук можете да потърсите и конкретна информация, като използвате функцията за търсене.
В менюто отгоре можете да кликнете на „Добри практики”, за да прочетете примери за добри проекти и инициативи. „Полезни ресурси” дава връзка с речника на термините и други полезни ресурси. Вие можете да проверите Вашите познания за остаряването и труда, като кликнете върху последното подзаглавие на менюто.
Страницата ‘Относно този Е-наръчник’ Ви предоставя повече информация за е-наръчника и неговите автори.

Накрая с кликване върху иконата „Начало” Вие се връщате на началната страница на настоящия Е-наръчник.

Тук е и краят на нашата разходка; надяваме се, че с удоволствие ще прочетете този Е-наръчник!

ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Това кратко ръководство ще Ви помогне да се ориентирате в уебсайта.
First of all, you have to select your country (and language).
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Are you an employer, worker, HR manager or OSH professional?
Select your profile to access to your specific content.
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
The e-guide is based around four themes.
Click on them to find out all information about theme.
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!